SPF Saltsjöbaden och Corona

På grund av coronaviruset är det märkliga tider som vi inte har upplevt förr. Vi äldre ska undvika smitta i möjligaste mån. Det innebär att vi ska hålla oss ifrån varandra så gott det går.

Vi ska inte samlas inomhus vilket innebär att vårens föredrag är inställda. Det gäller även onsdag 22 april då Ingalill Mosander skulle komma och berätta om sin resa genom kulturen och tidningsvärlden. Det föredraget kanske vi kan ha i höst om coronakrisen är över då.

Vad som vi kan göra är att träffas utomhus. På de vanliga gympatiderna, måndag och torsdag kl 10-11, är det nu utegympa som gäller. Den görs på 7 stationer med max två personer på varje station. Alla måste hålla avstånd från varandra och om det inte följs så ställs utegympan in.

Ni som inte går på gympan - passa gärna på att ta en promenad i vårvädret.