Trygg och Säker

Nya anteckningar från arbetsgruppen Trygg och Säker i Fisksätra/Saltsjöbaden.

Mötet hölls 20190902. Läs minnesanteckningarna här!