Trygg och Säker i Fisksätra-Saltsjöbaden

Arbetsgruppen Trygg och Säker i Fisksätra-Saltsjöbaden har haft sitt första möte för året!

Här finns ett sammandrag från mötet den 21 januari nedtecknat av vår ledamot i arbetsgruppen Gulli Perneheim.