Nyheter från Seniorrådet

Äldreboende, IT-kunskap för seniorer, kommande seniordag, hemtjänstfrågor var i fokus på det senaste mötet med Seniorrådet.

Beräknat behov av äldreboende fram till år 2035 är 650 nya platser. Enligt gällande planering ska det vara möjligt att täcka detta behov. Det kommer att byggas både bostadsrätter och hyrelägenheter. Även trygghetsboende kan bli aktuellt. Enligt genomförd enkät vill de flesta, 47 %, bo i bostadsrätt.

Angela Berglund, SeniorNet Nacka berättade om projektet "IT-kunskap för alla seniorer"som genomförts 2015-2017. Målet var att deltagarna skulle bli bättre på att använda datorer/IT-hjälpmedel. 93 kurser startade med sammanlagt 662
deltagare, varav 240 stycken var män och 422 stycken var kvinnor. Imponerande!

9 november är seniordagen 2018 på stadshuset. Temat är ålderism och digital exkludering. Tid 11.30-17.00.

Kvalitetsuppföljningen av hemtjänst. 10 stycken kvalitetsgranskningar har gjorts, 1 riktad granskning och 7 uppföljningsbesök. Det resulterade i 3 varningar. Det finns ett rullande schema för att granska alla hemtjänstföretag.

Ett fullständigt protokoll från mötet hittar du här.