Vad händer i Seniorrådet?

SPF Seniorerna Saltsjöbaden är representerat i Nacka kommuns seniorråd. Seniorrådet är ett rådgivande, samordnande och opinionsbildande organ samt en remissinstans i övergripande frågor som berör äldre personers situation i kommunen. Rådet har möten ca 4 ggr per år.

Senaste mötet ägde rum den 22 februari 2018. Då talades det bl a om aktuell status i projektet "Hälsosamt åldrande". Diskussion fördes om hur seniorrådet kan komma in och påverka i ett tidigt skede inför kommande byggnationer samt en hel del andra frågor. Minnesanteckningar från Seniorrådet hittar du här.