Motioner till Stockholmsdistriktets årsmöte 2018

På SPF Saltsjöbadens årsmöte 2018 beslutade vi om två motioner som skulle lämnas in till Stockholmsdistriktets årsmöte. Motion 1 avsåg e-postsystemet i vårt medlemssystem och motion 2 avsåg anställning av äldre.

Motioner inkomna till Distriktsstämman

• Motion om Miriam insänt av SPF Seniorerna Saltsjöbaden. Motionen handlar om att som första förbättringsåtgärd byta ut nuvarande e-postsystem med ett modernt. DS tillstyrker motionen.

• Motion om äldre anställda på våra kanslier, insänt av SPF Seniorerna Saltsjöbaden. Motionen handlar om att erbjuda dem som avser att gå i pension att stanna kvar och att prioritera äldre sökande när vakanser tillsätts. DS har tillstyrkt motionen.

Vill ni läsa motionerna så finns de på denna sida. Klicka på Propositioner!

Distriktets årsstämma äger rum den 12 april.