Vädjande från valberedningen

Fortfarande saknas det förslag på kandidater till styrelsen som ska väljas på årsmötet 2018.

Brev från valberedningen:

Hej,

SPF Saltsjöbaden har arbetat aktivt under flera år nu med en bra och trevlig styrelse. Det är kul i styrelsen, man lär sig mycket och får många trevliga kamrater.
Dock är det så att det till årsmötet 2018 den 14 februari kommer att vara några viktiga HÅL - valberedningen behöver nya namn som vill jobba ett par år för att utveckla föreningen än mer och kunna verka för de äldres välbefinnande.

Alla verkar dock så blygsamma så nu börjar det bli litet av panik hos Ann Mari Hjorth annmari.hjorth@gmail.com, tel 0704-794404 och Ingegerd.irvine@gmail.com tel 0723-255191.


Så snälla ni, ring och kolla om ni eller någon ni känner kan göra en insats. Om vederbörande ni tänker på ännu inte är medlem i SPF Seniorerna så går det enkelt att ordna.


Tack för påringningen hälsar Ingegerd Irvine och Ann Mari Hjorth.