Ingen inspirationsföreläsning 19 oktober

För få medlemmar har anmält intresse.