Är du intresserad av att vara med i styrelsen?

Medlemsantalet växer. Vi behöver en aktiv styrelse som kan möte medlemmarnas önskemål. Inför 2018 behöver styrelsen förnyas. Är du intresserad av att vara med?

Om du vill vara med eller känner någon annan som vill det så ska du anmäla det till vår valberedning så snart som möjligt. Valberedare är Ann Mari Hjorth och Ingegerd Irvine.

Vi ser fram emot att du vill engagera dig!