Äldre i trafiken

Den 4 december genomförde SPF Stockholmsdistriktet seminariet Äldre i trafiken. Ca 25 personer deltog, främst trafikombud från olika SPF-föreningar. Seminarieledare var Alexandra Birk, trafikansvarig i Stockholmsdistriktet. Nedan följer en kort sammanfattning.

Seminariet inleddes med information om Resecoaching som syftar till att få äldre att resa mer och längre upp i åldrarna med kollektivtrafiken.

Det finns två varianter av resecoaching: Rundtur med buss och Seniortur med tunnelbana. Tillsammans med Keolis genomförs rundturer med buss. De genomförs två gånger om året, i maj och september. Man passar på när vädret är bra eftersom det är en kombinerad nöjes- och nyttotur. Inbjudan kommer till Stockholmsdistriktets trafikansvarige som vidareförmedlar inbjudan via Distriktsbladet ca 1 mån för resp tillfälle. På rundturen visar guide hur man stiger på/av, tex med rollator, hur man kan påkalla chaufförens uppmärksamhet, mm. Busschauffören berättar hur det är att köra. Bussen gör en rundtur som avslutas med fika och mackor. Med på turen finns även fysioterapeut (sjukgymnast) och arbetsterapeut. Tidigare deltagare har varit mycket nöjda med rundturerna och anser att de har haft nytta av dem. Turen är kostnadsfri.
Seniorturerna har liknande upplägg men då åker man tillsammans i mindre grupp med tunnelbanan, tar sig genom spärrar mm.

Övrigt
Vi gick igenom följande broschyr om tillgänglighet "Alla har sitt sätt att resa":  Ny broschyr kommer 2018.

Här kan man läsa mer om Tillgänglighet på SL:s hemsida.

Vi diskuterade utifrån rubrikerna i denna broschyr.

Varför tycker äldre inte om att resa kollektivt? Största otryggheten utgörs av "Andra personers störande uppförande". Sedan kommer risken för halka, stress, belysning. Rapport om detta finns här.