Föredrag

Vi anordnar föredrag i olika ämnen med intressanta föreläsare. Numera behöver du inte betala något om du är medlem i vår förening. Om du tar med dig en gäst betalar den 100 kronor. Vi bjuder alltid på förfriskningar och tilltugg i anslutning till föredraget!

Vårens föredrag hittar du i Kalender och i vårt vårprogram.

Du måste anmäla dig i god tid till det föredrag som du vill lyssna på. Tid för anmälan framgår i presentationen av respektive aktivitet. Du kan anmäla dig antingen via e-post spfsaltis@gmail.com eller telefon 073-071 78 88.

Om du får förhinder att närvara måste du höra av dig så snart som möjligt med din avbokning.

I vår har våra föredrag följande rubriker:
Lelle Printer - ett föredrag av Hans Dahlman 26/2
Matens goda och dåliga fetter 25/3
Säkerhetsläget i Norden 8/4
Ingalill Mosander berättar 22/4

Ytterligare ett föredrag av litet speciellt slag är Rom- och chokladprovning (11/3) med Sveriges främste romkännare Duane Dove. För att var med på detta evenemang behöver du betala en avgift. Avgiften är avhängig av antal deltagare, lägst 150 kr och högst 250 kr.