2018-04-04

Uppdaterades: 07 april 2018

På detta möte var politikerna inbjudna för att berätta om sitt framtida arbete och svara på frågor från medlemmarna.Det kom 6 politiker det var följande Karsten Bjärbo Kristdemokraterna,Josefin Brodd Moderaterna,Karolina Kwindefalk Miljöp,Ibrahim Khalifa Sossarna,Pernilla Bergqvist Liberalerna och Gill Brodin Centerp.Frågorna som ställdes visa här under,det upplevdes att vi inte fick några konkreta svar på frågorna. Det kom drygt 60 medlemmar till mötet intresse fanns för dessa frågor.

Frågorna som ställdes till politikerna:

Rätt till plats på boende efter 90 år ?

Rätt för makar att bo tillsammans på äldreboende ?

Valfrihet vid vårdbehov ?

Vad är skillnaden mellan trygghetsboende,70+ och särskilt boende ?

Information önskas om 70+ boende på Arhem ?

Varför läggs serviceboende långt från t.ex. centrum och inte nära till det man kan klara av ?

Billigare boende/byggande ?

Vilka boende planeras ?

Publicerades: 07 april 2018 Uppdaterades: 07 april 2018