Golfmeddelande

Till Dig som är golfspelare i SPF Seniorerna Nykvarn.
Som Du vet är det dags att betala in årsavgiften till föreningen och därigenom få kallelse till årets upplaga av Order of Merit tävling SPF Nykvarn Golf Tournament.

Vi i Golfgruppen vore tacksamma om Du kontaktar leffe.karlsson@telia.com och meddelar att Du önskar få regelbunden information beträffande våra aktiviteter.

Golfgruppen