Referat Norra begravningsplatsen. 21 september

Så är SPF Karlaplan på utflykt igen. Den här gången är det lite småregnigt, men varmt, och under Eva Larssons ledning ger vi oss i kast med Norra begravningsplatsen.

Eva är expert på kyrkogårdar, och nog är det spännande att vandra runt och läsa på gravstenar och på så sätt följa olika familjers öden.

Norra begravningsplatsen är en av landets mest imponerande kyrkogårdar med drygt 30.000 gravplatser. Här vilar berömdheter som August Strindberg, Alfred Nobel och Ingrid Bergman.

I slutet av 1700-talet var det slut på gravmark inte bara i Sverige utan i hela Europa. Alla kyrkogårdar i Stockholm var överfulla, vilket fick Gustav III att ilskna till och kräva att något gjordes. Så småningom, 1815 för att vara exakt, kom begravningslagen, som gav alla rätt till en värdig begravning. Då beslutade man att anlägga den begravningsplats intill Hagaparken, som fick namnet Norra begravningsplatsen.

I väntan på att den skulle bli färdig staplades kistorna på varandra. Efter tolv år, 1827, den nionde juni, invigs Norra begravningsplatsen av Johan Olof Wallin, då ärkebiskop. Det blir ett stort evenemang, man bygger läktare och säljer biljetter.

På kyrkogården kan man idag se skulpturer, reliefer och andra konstnärliga utsmyckningar skapade av några av Sveriges mest framstående konstnärer, till exempel Carl Milles och Carl Eldh.

Flera mausoleer kan man beskåda och även något som ser ut som en rustik sommarstuga. Enligt ryktena är det en norsk miljardär som köpt mark på kyrkogården och låtit uppföra byggnaden. Stora gravkoret är ett kapell främst avsett för kistbegravningar. Byggnaden uppfördes på 1850-talet och ritades i nygotisk stil.

Den äldsta delen av begravningsplatsen planlades av arkitekten Carl Gustaf Blom-Carlsson, där vägarna strålar ut från en halvcirkelformad periferi.

Strax utanför begravningsplatsen byggdes 1887 Nordens första krematorium. Det ersattes med en ny byggnad i början på 1900-talet inne på begravningsplatsen. Krematoriet togs ur bruk 1989 och byggnaden kallas numera Norra kapellet. Istället byggdes ett nytt krematorium i Råcksta.

År 1955 blev det tillåtet att sprida askan efter en avliden person i så kallade minneslunder. Det finns också en katolsk del och en judisk del på begravningsplatsen. Här finns också ett minnesmärke över förintelsens offer.

Under åren har det varit så att kända personer fått sin grav närmast gångvägarna, så att man lätt ska kunna ta sig dit.

Då är vi framme vid gräddhyllan där flera prominenta personer fått sin sista vila, och vi avslutar vandringen vid August Strindbergs grav. Strindbergs kista fördes från hans bostad i Blå Tornet på Drottninggatan till Norra begravningsplatsen. Strindberg själv ville ha begravningen klockan åtta på morgonen, så att inte så mycket folk skulle komma, men 60.000 personer följde kistans väg genom Stockholm till begravningsplatsen, där begravningen förrättades av Nathan Söderblom på en plats som Strindberg själv sett ut.

Nobelpristagarna brukar få en rundtur i Stockholm. Så även fredspristagaren Dalai Lama, och han krävde, utanför protokollet, att få besöka Alfred Nobels grav på Norra begravningsplatsen.

Det var intressant att notera att bara ett fåtal av dem som deltog i vandringen hade besökt begravningsplatsen tidigare. För den som har gott om tid finns det mycket att upptäcka på kyrkogården. Så beväpna er med en karta som tillhandahålls av kyrkogårdsförvaltningen och gå runt. Att ta sig till begravningsplatsen är lätt med buss till Karolinska, och flera av ingångarna är öppna dygnet runt för fotgängare.

Karin Bökman

 

 

 

 

 

.