Olle Wästberg

USA:s val är avgjort. Vad hände och vad händer sen?

  • Kapitolium. Foto: Freeimages.

Vårens första månadsmöte den 12 januari genomfördes i dessa pandemitider som ett Zoom-möte. Vi var runt 100 medlemmar som deltog. Detta visar bl.a. att vi seniorer har blivit mer aktiva på nätet och också nu är ute i den digitala världen. Det kan ses som en positiv utveckling i dessa virustider med i övrigt mycket negativt i samhället.

Inbjuden talare var Olle Wästberg, som sedan många år är väl insatt i den amerikanska politiken och samhällsutvecklingen. Mötets tema låg verkligen rätt i tiden med presidentvalet som ett stående inslag i alla nyhetssändningar. Det var Olles tredje framträdande i föreningen. Det första var den 13 mars 2012 och handlade om Sverigebilden i världen och det andra den 29 augusti 2017 hade rubriken "Efter sju månader med Trump – vad händer nu?"

Olle Wästberg reflekterade inledningsvis kring diskussioner och händelser efter valet, inkl. stormningen av kongressbyggnaden den 6 januari. I diskussioner i USA har man t.o.m. gjort paralleller med inbördeskriget. Sydstaternas flagga fanns nu med bland ockupanterna. Bakgrunden är Trumps ständiga ifrågasättandet av poströstningen, som bedömdes gynna Biden. Utan poströstning hade förmodligen Trump vunnit valet. Valsystemet skapar problem I USA genom att valet är på en tisdag, som är arbetsdag, och många måste vara på sitt arbete. Det blir sedan långa köer på kvällstid. Pandemin innebar sedan problem med köer och trängsel. Poströstning blev därför ett alternativ för många.

Valresultatet har prövats i flera domstolar, både lokalt och federalt, men man har inte funnit några fel som påverkat resultatet. Valdeltagande var ca 60 %, vilket är högt i presidentval. Detta kan också ha gynnat Biden. Det amerikanska valsystemet innebär årliga val både till centrala och lokala förvaltningar. Man har också ofta beslutande folkomröstningar. Nästa val till representanthuset är 2022, då en del av representanterna ska väljas. Dessa mellanårsval brukar innebära förluster för sittande president.

Processen för maktöverlämnandet följer inte normal praxis. Biden får inget eller mycket lite stöd från den nuvarande administrationen. Trump tar nu flera långtgående beslut de sista veckorna. Det gäller bl.a. oljeprojekt och domstolsärenden. Han har t.ex. godkänt dödsdomar. Diskussionen om att försöka avsätta Trump pågår just dessa dagar.

Trump har koncentrerat mycket av beslutsfattande till sig själv och de närmaste rådgivarna. Biden förväntas delegera mycket mer och håller nu på att utnämna sina ministrar och ett stort antal högre tjänstemän. En av de föreslagna ministrarna har anor från Sverige. Biden har nu en stor utmaning att hålla ihop det demokratiska partiet med dess stora spännvidd i olika politiska sakfrågor. Han är från sin tid i senaten känd för att söka kompromisser och samarbete för att skapa enighet i kongressen. Biden har mycket lång erfarenhet (åren 1973–2009) från arbetet i senaten. Biden har signalerat en ny politik och reformer på flera områden. Det gäller bl.a. stopp av nya satsningar på kol och olja, en generell sjukvårdsreform, höjda skatter för de rika, reglering av finansmarknaden, ändrade invandringsregler och ett stopp av bygget av muren mot Mexiko.

Trump har minskat USA:s internationella engagemang med sin America First politik. Här förväntas Biden återgå till en utrikespolitik med större engagemang och stöd för EU och Nato samt de internationella samarbetsorganisationerna.

Olle Wästberg har haft personliga möten med både Donald Trump och Joe Biden. Olle ser Biden som en sverigevän med rötter i Delaware (gammal svenskbygd). Delaware är också den delstat som Biden representerat i senaten.

Joe Biden har så här långt varit passiv på nätet, så här få vi nog se en skillnad från tiden med Trump.

Olles bedömning var att Trump kommer att fortsätta spela en roll i den amerikanska politiken, om han inte skulle bli avsatt. Det finns spekulationer om att han kommer att starta en egen TV-kanal. En osäkerhet är hur hans relation till det republikanska partiet kommer att bli. Vill man ha honom kvar som en ledande politiker? Trumps alternativ kan bli att fortsätta som oberoende. Han skulle då troligen ta med en stor del av sina supporters från republikanerna. Olles bedömning var att Trumps ställning i nuläget var starkt försvagad.

Efter föredraget blev det tillfälle till frågor och det kom flera intressanta inlägg från de närvarande, som visade sig behärska även denna tekniska utmaning i ett Zoom-möte. Olle besvarade frågorna på mycket insiktsfullt och bra sätt.

Min sammanfattning av mötet är att det blev en mycket intressant eftermiddag, där vi fick en utmärkt aktuell lägesbeskrivning av det pågående politiska spelet i USA.

Allas vårt tack till Olle Wästberg! Mötet blev också en tydlig bekräftelse på att vi inte behöver ställa in SPF-seniorernas mötesverksamhet. Det gick bra att ställa om och utnyttja den digitala tekniken. Så fortsättning följer i den digitala världen. Naturligtvis saknar vi det fysiska mötet med möjligheten till gemensam samvaro. Förhoppningsvis dröjer det inte alltför länge innan vi kan ses igen.

Anders Rickardsson