Frågesport 10 mars

Det här var den andra frågesporten via Zoom. Glädjande nog blev det förhållandevis många deltagare. Det är ju alltid roligt för oss arrangörer.

Det var Inga-Lisa Sellvall och undertecknad som ställt samman frågorna. Ordföranden Inger Öhman bistod med det tekniska.

Vid förra frågesporten, den med musik, hade vi en enkät som visade att en del vill ha flervalsfrågor i frågesporter. Den här gången tog vi fasta på det och kunde erbjuda en omgång med flervalsfrågor och en omgång med öppna frågor.

Alla deltagare tävlade bara med sig själva. Man skulle inte skicka in svaren men kunde anteckna sina svar för att ha vid genomgången av svaren. Vi tycker att det är kul när deltagarna vill dela med sig av sina funderingar då, och är förstås tacksamma när de kan rätta oss arrangörer när vi har fel! För sådant kan inträffa, eftersom vi tyvärr inte är ofelbara. Vi anstränger oss förstås att kolla och dubbelkolla, men ibland slinter vi, som i fallet med när Marie bebådelsedag infaller. "Det är ju bara att räkna på fingrarna", sa en deltagare, "nio månader bakåt från 24 december, det blir ju mars!" Så klart! Tack!

Ja, huvudtemat var vinter och vår, även om det fanns frågor om annat också. Ibland är det "omöjliga" frågor och då gäller bara att gissa friskt. I valet mellan tre svarsalternativ har man ju en rimlig chans att gissa rätt.

Hur som helst verkade alla ta det med gott humör och det var det som var meningen. Vi måste muntra upp varandra i denna dystra coronatid.

Inga-Lisa och jag tyckte att det var så kul, så vi sätter in en extra frågesport den 15 april. Väl mött då!

Birgitta Agazzi