19 mars månadsmöte. Polisen och kungen

En extra programpunkt på månadsmötet i mars var en informationspunkt om hur vi som är äldre ska skydda oss mot brott. Efter detta berättade journalisten och författaren Barbro Hultman om sina 45 år med kungen.

  • Julia Larsson. Foto: Stockholms stad
  • Barbro Hultman. Foto: Lillebil Björkman
  • Julia Larsson. Foto: Stockholms stad
  • Barbro Hultman. Foto: Lillebil Björkman

En extra programpunkt på månadsmötet i mars var alltså en informationspunkt om hur vi som är äldre ska skydda oss mot brott. Vi hade bjudit in Östermalmspolisen Julia Larsson för att informera oss om dessa frågor. Bedrägerier via falska telefonsamtal har på senare tid ökat kraftigt.

Många har förlorat pengar genom att lämna ut kortuppgifter och koder för att logga in på banken. Här är det bestämda rådet: Lämna aldrig ut kortuppgifter och koder vid telefonsamtal! Banken ber aldrig om detta per telefon. Är du osäker, så lägg på luren! Det är ofta kriminella nätverk med s.k. penningmålvakter som är ligger bakom. Brotten kan vara svåra att utreda, och det är ofta svårt att komma åt huvudmännen. Denna form av bedrägerier kallas  för vishing. Inbrotten har dock inte ökat på senare tid. Julia Larsson uppmanade till en allmän försiktighet. Brott ska alltid anmälas, ring 114 14 (men där är det ofta svårt att komma fram) eller 112 om du märker att stölden sker. Hon uppmanade också till grannsamverkan mot brott.

Så var det dags för dagens egentliga föredrag. "Mina 45 år med kungen". Föredragshållare var journalisten och författaren Barbro Hultman, som bl.a. på Veckojournalen under många år följde kungafamiljen och monarkins utveckling. Barbro var också den första kvinnan på SVT-sporten. Under åren 1997–2007 var Barbro anställd vid hovets press- och informationsavdelning.

Hon har skrivit boken "Sommarslottet", om Sollidens slott på Öland. Det blev en av kungen mycket uppskattad bok.

Hon har alltså i flera år arbetat nära kungafamiljen. Efter viss tvekan men också uppmuntrad av många skrev hon boken "I den kungliga kulissen". Boken skrevs efter förankring hos informationschefen. Barbro fick göra boken från grunden och på eget ansvar. Hon har inte fått några kommentarer i efterhand.

Barbro Hultman ställde frågan om hur det kommer att gå för monarkierna på sikt med tanke att folkets förtroende enligt hennes uppfattning minskat. Hon uppfattade en på senare år allt sämre öppenhet mot medierna från hovets sida. Hon nämnde också svårigheterna att komma in som journalist ("murvel") i verksamhet där så mycket sitter i väggarna. Om man inte förstod detta så kunde det bli svårt i umgänget med andra anställda.

Vi fick också höra om några mer direkta möten med kungen från trontillträdet till nutid. Det var en från början osäker och ensam ung man, som tillträdde som kung och som inte visst riktigt hur han skulle uppträda i möten med folket. Han har sedan utvecklats och levt upp till rollen som kung och rollen som Ers majestät.

Anders Rickardsson