15 januari månadsmöte

"Mina 7 år i Bryssel"

  • Rolf F avtackas av Lillebil Björkman

På årets första månadsmöte den 15 januari fick vi en insiktsfull berättelse av Rolf Fredriksson på temat "Mina 7 år i Bryssel". Det var fullsatt i vår föreläsningssal! 134 medlemmar kom till detta mycket intressanta möte. Det är rekord för antalet på våra månadsmöten.

Rolf var SVT:s utrikeskorrespondent i Tyskland och i Östeuropa under 90-talet. Sedan följde två perioder som korrespondent i Bryssel, 1999–2002 och 2007–2010. Under denna tid kom han att möta många beslutsfattare i EU liksom de svenska ministrar som kom till EU:s ministermöten.

Rolf berättade att Göran Persson i början var lite ointresserad men att hans engagemang ökade. Både Tony Blair och Jaques Chirac blev Perssons vänner. Fredrik Reinfeldt visade ett starkt intresse för det europeiska samarbetet, men var försiktig i alla sina uttalanden. Han stod nära Angela Merkel. Stefan Löfven är väl förberedd och följer talepunkter. Också han står nära Angela Merkel, och detta var särskilt tydligt under flyktingkrisen 2015.

Margot Wallström var kommissionär i två perioder. Som miljökommissionär fick hon ett mycket bra rykte. Svårare – näst intill omöjligt – var uppdraget att som vice ordförande i Kommissionen verka för att EU skulle komma närmare folket.

Kungahuset var också på besök under Rolfs tid i Bryssel. Journalisterna blev ombedda att ställa frågor till kungen. Det väckte stor förvåning bland de belgiska journalisterna. I Belgien måste alla frågor till kungen först underställas regeringen.

Vi fick också en lektion i EU:s funktionssätt. En aspekt är Kommissionens, Parlamentets och Rådets formella roller i beslutsprocessen. Men det informella arbetet är kanske ännu viktigare. Parlamentarikerna och deras assistenter gör ett viktigt fotarbete. Det finns svenskar överallt i EU:s maskineri: som politiskt utsedda, som tjänstemän och som lobbyister. Inom EU:s administration finns ingen offentlighetsprincip. Det går således inte för journalister att begära ut material så som i Sverige. Men som journalist går det bra att arbeta ändå, för systemet läcker. Att ha ett bra kontaktnät blir därmed centralt. Det är också lätt för journalister att få kontakt med beslutsfattare.

Nu i tider då EU vacklar så ska man tänka på att EU är en framgångssaga och ett fredsprojekt. Trots Brexit, migrantkrisen, nationalismen i Polen och Ungern, så rullar ändå EU-maskineriet på.

Bland oss som lyssnade till Rolfs berättelse var många hans pensionerade kolleger på SVT. Också några pensionerade EU tjänstemän fanns där och delade med sig av boken om "Bryssel inifrån: EU- tjänstemän minns".

Inger Öhman