Månadsmöte aug 2018

"Livets årsringar" med Barbro Westerholm.

  • En förebild för oss årsrika.

 Barbro Westerholm, professor emerita, fd generaldirektör i Socialstyrelsen, riksdagsledamot och SPF:s förbundsordförande 1999–2005, talade på vårt medlemsmöte den 28 augusti engagerande om äldres roll i samhället.

Genom hela sitt föredrag talade hon om oss "årsrika". Det finns så många ord för oss: äldre, gammal, pensionär, mossig, senil, gubba till sig. Men det är just årsrika som vi är. Det är ett ord som borde komma in i Svenska Akademiens Ordlista, menar Barbro.

År 1913 då ålderspension infördes var medellivslängden för kvinnor 58 år och för män 56 år. Pensionsåldern var 67 år.

År 1976 sänktes pensionsåldern till 65 år. Då var medellivslängden för kvinnor 77 år och för män 72 år. Nu höjs pensionsåldern till 69 år. Medellivslängden är 84 år för kvinnor och 80 för män. Det finns inte någon anledning alls att ha en åldersgräns, säger Barbro. Många årsrika fortsätter att arbeta som anställd eller startar företag. Andra orkar inte fortsätta och då ska man förstås ha pensionen säkrad.

Ivar Lo-Johansson visade att bondesamhället tog tillvara åldringarna. Man hade inte råd att låta någon gå sysslolös. Med industrisamhället ändrades detta. Det fanns inte längre plats. Pensionen blev en vattendelare: Man går från att vara någon till att vara ingen. WHO har en studie som visar att värdena för respekt för äldre är lägre i höginkomstländer än i övriga länder och Sverige är en värsting. En 12 årig pojke skrev i en uppsats: "Varför är det finare att vara en gammal möbel än en gammal människa"?

Det finns många myter: Mer än 65 år = gammal • Äldre kan inte lära sig ny teknologi • Äldre tar jobb från yngre • Förebyggande åtgärder och rehabilitering är meningslösa när det gäller äldre • Äldre är en börda för samhället. Det är myter och ingenting annat!

Det är 7 % av de årsrika som behöver mycket vård. En överväldigande majoritet är mycket aktiva. De årsrika är mycket föreningsaktiva. Mycket ideellt arbete utförs av oss. 70 procent av vården utförs av närstående. Detta framgår bl.a. av Statistiska Centralbyråns tidsanvändningsstudier. Valet av foton i nyhetsmedia visar också en snedvriden bild. De flesta foton visar antingen en person i behov av vård eller en riktig hurtbulle. Men inte mittemellan. Det forskas mycket lite om livserfarenheternas värde. Dock vet man att äldre är bättre på att lösa komplicerade problem och komplicerade konflikter än yngre personer.

Vi årsrika behandlas ofta som ett kollektivt men vi fortsätter naturligtvis att vara mycket olika. Ett barn sa "Min mormor ar som Pippi Långstrump, men äldre". Så är vi inte förstås inte alla. Barbro slutade med att uppmana oss att anmäla till diskrimineringsombudsmannen om vi känner oss utsatta för åldersdiskriminering. Och vi ska inte glömma: 93 % av oss årsrika klarar oss själva.

Barbro Westerholm är verkligen en bra förebild på en mycket årsrik person. Med stort engagemang och entusiasm fortsätter hon i ett aktivt yrkesliv som riksdagsledamot. Hon står högt på listan och omväljs med stor sannolikhet för en ny mandatperiod i riksdagen. Det var ett inspirerande föredrag med nyttiga fakta och goda argument till oss alla årsrika seniorer.

Inger Öhman