Månadsmöte augusti 2017

Olle Wästberg: Efter sju månader med Trump – vad händer nu? Olle Wästberg – journalist, politiker, diplomat (generalkonsul i New York) och författare reflekterade på vårt månadsmöte den 29 augusti över president Trump – vad händer nu?

Olle började med att hänvisa till den svenska politiken nu: Två ministrar har tvingats avgå. Trump kan inte avsättas på ett liknande sätt. Vi har ett parlamentariskt styrelseskick och det räcker att en minister drabbas av en misstroendeförklaring så måste ministern avgå. Men i USA kan presidenten tvingas avgå bara om han har gjort något brottsligt. Det finns en möjlighet till: Presidenten kan bedömas vara otillräknelig. Det har bara hänt en gång. Det var när Ronald Reagan låg på sjukhus efter ett mordförsök. Då trädde vicepresidenten tillfälligt in.

Inte många av Trumps vallöften har infriats. Han har delvis lyckats med sina klimatfrågor: kolgruvor har öppnats och omstridda oljeledningar har fått tillstånd. Han har också sagt upp Parisavtalet. Det enda vallöfte han verkligen har hållit är att vara "unpredictable". Även om hans vallöften hittills inte har infriats så har det amerikanska samhället blivit mycket mer polariserat. Samhällsklimatet har ändrats. Hån mot kvinnor, antisemitism passerar. 140 tecken i en Twitter passar Trumps intellekt! Men det vardagliga livet i USA har inte ändrats på motsvarande sätt.

Olle träffade Trump vid en privat fest i New York. Då påstod Trump att han hade svenska rötter. Det är en "blunt lie". Typiskt Trump – han säger, enligt Olle, det som han tror är bra i stunden.

Trumps administration är tunn och många chefsposter är obesatta. På utrikesdepartementet är det särskilt tunt! 20 av 22 av de ledande posterna som assistant secretary är obesatta. Det innebär brist på personer med analysförmåga, och är riskfyllt eftersom det ger mer makt åt presidenten.

Hur kom det sig att Trump blev vald trots att Hillary Clinton fick fler röster? Det beror på det amerikanska valsystemet med elektorer. Det var bra på 1700-talet men knappast nu. Att ändra detta kräver dock en ändring i konstitutionen och det är nära nog omöjligt. Att ha valdagen en tisdag i november hjälper inte upp valdeltagandet i ett land där man inte har betald ledighet. Bara 26 % stod bakom Trump om man också tar valdeltagandet i beaktande.

Det blev många frågor till Olle i den efterföljande frågestunden Vad gäller Obamacare tryckte Olle på USAs höga sjukvårdskostnader – de högsta i världen och trots detta omfattar inte sjukförsäkringen alla. Om benådningen av sheriffen Arpaio lyfte Olle fram att sådan brukar presidenter göra mot slutet av sin ämbetstid. När det gäller Nordkorea får vi känna oss utlämnade till två oförutsägbara ledare.

                                           Inger Öhman