Årsmöte den 21 februari 2017 med Grovdoppa

Den 21 februari ägde årsmötet avseende år 2016 rum i närvaro av ett 70-tal medlemmar. Det som avhandlades framgår av protokollet från årsmötet. Avgående ordföranden, Hans Lindberg, tackar för sig och ger oss ett referat av underhållningen som följde.

Efter den stadgeenliga delen bjöds mötesdeltagarna på en mycket uppskattad vis- och musikstund med sångaren Ola Hedén och hans ackompanjatör Göran Martling. De framförde visor från visboken "Grovdoppa", som innehåller ett 40-tal visor av den folkkäre skådespelaren, artisten, teaterchefen m.m., Allan Edwall.

Ola Hedén var god vän med Allan Edwall, och Göran Martling ackompanjerade Allan Edwall när denne sjöng sina visor. Allan Edwall avled 1997, och Hedén och Martling har förvaltat Allan Edwalls visskatt på ett respektfullt och ömsint sätt.

Texterna är lätt melankoliska och milt drastiska med medkännande humor. Vi lyssnade till många kända visor, "En riktig karl", "Mor dansar", "Visst är det bätter" och många många fler. En visa, "Slumpens makt i Luleå", framfördes med ombytta roller, Göran Martling sjöng och Ola Hedén ackompanjerade. En del visor åskådliggjordes med enkel men talande teaterrekvisita, exempelvis "Årstider", där sommaren åskådliggjordes med solhatt och solglasögon och hösten med färgglada höstlöv.

Sammanfattningsvis blev denna visstund en mycket givande och trevlig avslutning på årsmötet 2017.

I anledning av att jag vid årsmötet avgick efter två år som ordförande i SPF Karlaplan, vill jag tacka alla för två intressanta och lärorika år, inte minst vad gäller mötena med er medlemmar vid månadsmötena och vid andra tillfällen. Jag kommer dock fortsättningsvis att besöka månadsmöten och andra aktiviteter som "vanlig" medlem, så – we´ll meet again.

Hans Lindberg