Övriga aktiviteter hösten 2020

RESOR se separat program. Klicka här.

PENSIONÄRSRÅDET (SPR)
Margareta Thörnblom 073-741 64 35
Anders Rickardsson 073-619 83 51

FÖRENINGENS STÖDPERSON Stödperson för hjälp vid kontakter inom äldreomsorgen. 
Margareta Thörnblom 073-741 64 35

VÄNTJÄNST
Mycket av den verksamheten ligger tyvärr nere f.n. men inte allt. Kontakta gärna Kaisa Nord 08-783 67 65. Väntjänsten tar mycket tacksamt emot en gåva på valfritt belopp, plusgiro 6001165-7.

SYN- OCH HÖRSELOMBUD (gemensam för Östermalmsföreningarna).
Yvonne Wendt 08-755 21 31. Hörsellinjen www.horsellinjen.se.

TRAFIKSÄKERHETSOMBUD (gemensam för Östermalmsföreningarna).
Viveka Friberger 070-826 42 65

VANDRINGAR LÄS HÄR OM GRATIS VANDRINGAR I NÄROMRÅDET ANORDNADE AV VÅRA GRANNFÖRENINGAR

MOTIONSGYMNASTIK är tyvärr inställd under hela hösten. Lilian Roslund hoppas kunna återkomma med den under våren.

DATASUPPORT, digitala första hjälpen. Östermalms bibliotek, är intälld

ADVOKATJOUREN Kostnadsfri rådgivning via telefon under max 15 minuter.. Gå in på hemsidan till biblioteket.stockholm.se och boka.

MINGEL Torsdagar. Scandic Park. Inställt

MINGEL Tisdagar Clarion Hotel. Inställt

PUB-TRÄFFAR The Londoner, är inställda.

DANSTRÄFFEN är tyvärr tills vidare inställd. Vi återkommer så snart som myndigheterna ger klartecken.

TÄVLINGSBRIDGE är tyvärr inställd under hösten. Den återkommer förhoppningsvis i januari.

.