CORONA

För SPF Seniorerna gäller samma sak som för många andra organisationer: många aktiviteter ställs in för att minska risken för alltför snabb smittspridning. Det gäller ju särskilt SPF:s medlemmar, som räknas som en riskgrupp. Vi har beslutat tills vidare inställa alla aktiviteter till och med 22 april. Vi följer med uppmärksamhet utvecklingen och återkommer med närmare besked. Klicka på Förbundet över denna text så kan du läsa deras info!