Tisdag 13 mars

Tisdag 13 mars kom Dipak Lahiri och föreläste om "Bokstävernas uppkomst och kalligrafi"

Vår medlem, tecknings- och kalligrafiläraren Dipak Lahiri, berättade om bokstävernas uppkomst och visade oss hur vi kan lägga till utsmyckningar och ornament så att skriften blir vacker och personlig. Tio personer deltog och fick öva med egen tuschpenna.

Dipak Lahiri föddes 1939 i Bengalen. Han utbildade sig till arkitekt och har arbetat som sådan i England och Sverige samt även en kortare tid i Italien. Han har även en utbildning från Konstfack. Som konstnär har han deltagit i olika samlings-utställningar, bland annat i London, Calcutta och New Delhi. Lahiri har även utfört bokomslag och illustrationer. Han är bosatt i Stockholm.