Nils Ferlin

Tisdag den 23 januari berättade Lilian Ahlm och Tor Englund, ordförande i Nils Ferlin-Sällskapet, inlevelsefullt om Nils Ferlin

  • Nils Ferlin

Lilian Ahlm och Tor Englund berättade och dramatiserade några av Nils Ferlins texter. Tor hade många minnen från sin barndom då hans föräldrar var nära vänner till Nils Ferlin.