Kallelse till årsmöte 2020

Uppdaterades: 11 december 2019

Årsmötet i SPF Seniorerna Idun Danderyd äger rum tisdagen den 11 februari kl 14.30 på Kevinge Värdshus, Edsviksvägen 1A. Detta är den formella kallelsen som skall delges alla medlemmar senast sex veckor före mötet.

Handlingar till årsmötet kommer att publiceras på hemsidan www.spfseniorerna.se/danderydidun senast tio dagar före årsmötet. Handlingar kommer även att finnas tillgängliga vid årsmötet och kan beställas att skickas per e-post eller post från spf.idun@telia.com eller 08-755 82 90 mellan 31 januari och 7 februari 2018.

Motion som medlem vill få behandlad på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före mötet, den 14 januari 2018. Vänligen sänd motionen till spf.idun@telia.com eller per post till SPF Seniorerna Idun Danderyd, Edsviksvägen 1A, 182 57 Danderyd.

Om du anmäler dig att delta innan årsmötet får du kaffe med semla. Anmälan sker till spf.idun@gmail.com eller 08-755 82 90 senast 9 februari 2018. Ingen avgift utgår. Det är inte obligatoriskt att anmäla närvaro innan.

Publicerades: 24 november 2017 Uppdaterades: 11 december 2019