Hälsogruppens föreläsningar

Uppdaterades: 22 januari 2020

Lokal: Magnus Huss Aula, Stockholms Sjukhem, Mariebergsgatan 22

Munhälsa 23/1 14 – 15
Sjukhustandläkare Charlotta Elleby från folktandvården föreläser om vikten av att sköta om sina tänder och om vad som händer om man inte gör det. Hon ger också information om rabatter för oss seniorer. Möjlighet att ställa frågor!

Demensföreläsning 4/3 14 – 15
Överläkaren dr Maria Norström informerar oss om olika demenssjukdomar, deras
symtom och förlopp. Hur diagnostiserar man och vilken vård och behandling ges?
Tamara Ayvazyan, bitr. beställarchef inom äldreomsorgen informerar om hur stadsdelen kan bistå demenssjuka och deras anhöriga.

Publicerades: 22 januari 2020 Uppdaterades: 22 januari 2020