Årsmöte 2021

Välkommen till årsmöte 1 september kl 13.00

Alla medlemmar i SPF Draken Kungsholmen kallas härmed till årsmöte onsdagen den 1 september kl 13.00 på Parmmätargatan 3

OBS! 
Alla som önskar delta måste anmäla sig via e-post till

draken.spf@gmail.com

 

Kaffe och smörgåsar kommer att serveras.

Vi iakttar myndigheternas och regeringens instruktioner!

Välkomna!