Bedrägerier mot äldre

Under rubriken Artiklar finns reportage om bedrägerier mot äldre och intressanta länkar till seminarier, som har arrangerats av Polisen i samverkan med äldreorganisationerna PRO, SPF seniorerna och Brottsofferjouren.