Ny medlemsavgift för 2019

Fr.o.m. 2019 kommer medlemsavgiften i SPF Seniorerna Draken Kungsholmen att bli 280 kr. Orsaken till höjningen är att förbundet höjer sin avgift med 30 kr och vi måste höja vår avgift med samma belopp för att behålla våra intäkter.
Vänta med att betala medlemsavgiften tills förbundet skickat ut inbetalningskorten i mitten av januari 2019.

Medlemsavgiften skall vara förbundet tillhanda senast den 28 februari 2019. Om ni betalar över internet är det viktigt att OCR numret kommer med.

Avgiften för vänmedlemmar är oförändrat 80 kr/år. Betala inte 2019 års avgift förrän ni fått inbetalningskortet från medlemssekreteraren.

Thorvald Ehn, kassör, 08-19 37 71