Nytt datum för utflykten till Drottningholm

18 april - nytt datum för utflykten till Drottningholm

Datumet för utflykten till Drottningholm har ändrats till onsdag 18 april.

Hälsningar från programgruppen