Din hälsa

Grundläggande för hälsa och livskvalitet är att fortsätta att vara fysiskt, mentalt och socialt aktiv. En bra rörlighet ökar möjligheterna att under en längre tid leva det liv du vill. Det har visat sig att hälsovinsterna av fysisk aktivitet är i stort sett desamma i alla åldersgrupper. Regelbunden fysisk aktivitet och balansträning förebygger dessutom skador och olycksfall.

  • Foto:Pixabay

Förbundet har tips och informtion om hälsa och aktiviteter på sin hemsida.

Länk till förbundets hemsida

Nedan finns två broschyrer som innhåller många bra tips för seniorer och länk till övningar du kan göra hemma.

Livsmedelsverkets råd om bra mat för äldre

Socialstyrelsens tips för att förhindra fallolyckor

Svt:s populära hemmagympa med Sofia

På länken nedan finns samlad information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19. Här finns råd och länkar anpassade för olika målgrupper och behov.

Länk till råd och tips om psykisk hälsa

Förbundsordförande Eva Eriksson för samtal med SPF Seniorernas sakkunniga om aktuella äldrefrågor, här med Gösta Bucht. Nedan om hjärnans åldrande och psykisk (o)hälsa, som är inspelad av Hjärnkoll.

Föreläsningsserien "Ensamhetens pris"

Under 2019 fick Äldrecentrum uppdraget att fråga äldre stockholmare vad de tycker om att åldras i huvudstaden. Vi skickade ut en enkät som besvarades av 2 500 personer.

Ta del av Äldrecentrums film om ensamhet, internet och volontärarbete. 

Hållbar hälsa - en app för dig som är senior. Hållbar hälsa är samlingsplats för information och inspiration kring hälsa: Den riktar sig till dig som är senior i Stockholms stad och är uppdelad i fyra områden

- Må bra

- Goda vanor

- Fysisk aktivitet

- Gemenskap

Länk till Stockholms stads app Hållbar Hälsa