Din hälsa

Uppdaterades: 23 februari 2021

Grundläggande för hälsa och livskvalitet är att fortsätta att vara fysiskt, mentalt och socialt aktiv. En bra rörlighet ökar möjligheterna att under en längre tid leva det liv du vill. Det har visat sig att hälsovinsterna av fysisk aktivitet är i stort sett desamma i alla åldersgrupper. Regelbunden fysisk aktivitet och balansträning förebygger dessutom skador och olycksfall.

  • Foto:Pixabay

Nedan finns två broschyrer som innhåller många bra tips för seniorer och länk till övningar du kan göra hemma.

Livsmedelsverkets råd om bra mat för äldre

Socialstyrelsens tips för att förhindra fallolyckor

Svt:s populära hemmagympa med Sofia

På länken nedan finns samlad information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19. Här finns råd och länkar anpassade för olika målgrupper och behov.

Länk till projektet Inte ensam

Förbundsordförande Eva Eriksson för samtal med SPF Seniorernas sakkunniga om aktuella äldrefrågor, här med Gösta Bucht. Nedan om hjärnans åldrande och psykisk (o)hälsa, som är inspelad av Hjärnkoll.

Föreläsningsserien "Ensamhetens pris"

Hållbar hälsa - en app för dig som är senior. Hållbar hälsa är samlingsplats för information och inspiration kring hälsa: Den riktar sig till dig som är senior i Stockholms stad och är uppdelad i fyra områden

- Må bra

- Goda vanor

- Fysisk aktivitet

- Gemenskap

Länk till Stockholms stads app Hållbar Hälsa

Publicerades: 08 december 2020 Uppdaterades: 23 februari 2021