Funktionärsutbildningar

  • Foto Ritva Elg

Förbundet planerar digitala utbildningar för både webansvariga och medlemsregisteransvariga i föreningarna. Alla behöriga kommer att få information om det från förbundet.