Minnesanteckningar från RPR den 18.11 -21

Tommy Bergers sista möte med RPR efter 14 år. Han flyttar med sin fru till Stenungssund.

Mötet började med studiebesök på Hjärtklinikens laboratorium för kranskärlsröntgen, ballong och pacemakerbehandling och vi fick en fin information av överläkare Robert Kastberg. De är tre läkare som bemannar laboratoriet dygnet runt hela året och utför 1600 ingrepp plus hundratals PM-operationer.

Så fick vi information om Regionens länsplan för kollektivtrafik, en utredning främst om stationshus utefter Trafikverkets nya sträckning av järnvägen förbi Tolvfors på 15.20 års sikt.

Därefter berättade hälso- och sjukvårdsdirektören Johan Kaarme om
1.      Covid, om RS-virus och säsongsinfluensan. Gävleborg anses ligga mycket bra till i
         jämförelse med andra regioner.
2.       Vårdgarantin om 3 dagar till ett möte med leg vårdgivare, 85% uppfyllelse
          Vårdgaranti om 3 månader till specialistbedömning med 75 uppfyllelse
          Successivt allt bättre.
3.      Ingemar Skoogs ”Åtta svek mot de äldre” diskuterades och man ansåg att han hade haft
          rätt.
         Flera punkter har uppfyllts men några av de viktigare, t ex ansvarsfördelningen mellan
          regionen och kommunerna är inte lösta.
4.      Narkosläkar- och sjuksköterskebristen under pandemin hade blivit tydlig och regionen 
         planlägger för en bättre beredskap.
         Förlossningarna sköts bra efter initiala problem i våras.
         Minnesmottagningen och geriatriken har ännu ingen lösning, men man har det i åtanke.
         Primärvården ska utökas med 30 ST-läkare. Regionen ligger skapligt till i jämförelse
          med andra län och räknar nu med  ca 2000 listade per läkare. Riksdagens mål är 1500
          men många regioner ligger runt 3000. Statistiken är emellertid osäker.
          Det förekommer fortfarande ett omfattande inslag av hyrläkare vilket har visat sig vara
          både dyrt och riskfyllt. Även sjuksköterskor hyrs in i hög omfattning.
5.       Frågor om undernäring av äldre, prioriteringsprocesser för äldre, nätläkariet,
          God och nära vård får anstå till nästa gång.
6.       Nästa möten 17.3 12.5, 6.10 och 17.11.

Rurik Löfmark