Höstkonferens/Ordförande träff 2021

 Minnesanteckningar Ordförandeträff

Tid:              13.00 – 16.00 den 11 oktober 2021

Plats:           Folkets Hus Järbo

Närvarande: Bifogad deltagarlista samt: Catharina Hedin, PG Florell,
Ellinor Lundström Studieförbundet Vuxenskolan

Mötets öppnande
Ordförande Hans Ström hälsar deltagare och inbjudna gäster välkomna. Årets värdförening Furan genom PG Florell hälsar välkommen till Järbo – en mycket livaktig förening.  

Utbildningar och nyheter – Ellinor Lundström, SV
Studieförbundet Vuxenskolan genom Ellinor Lundström redovisar nyheter och planerade utbildningar hösten/vintern 2021/2022. Exempelvis:
Konferens om digitalt utanförskap.
Valberedningsutbildning och styrelseutbildning på gång
Länsförsäkringar vill komma ut och informera om hantering av BankID och Swish.
OBS Viktigt att kurser planeras gemensamt med SV innan start.
Se utsänd Powerpoint presentation för mer info    

Kongressen – Catharina Hedin
Catharina Hedin sammanfattar kongressen och delger iakttagelser.
En utförlig rapport finns i Senioren och på Gästriklandsdistriktets hemsida
https://www.spfseniorerna.se/contentassets/985dcac7bbd24718a36ea4f2387642e8/referat-kongressen-23-24.8.2021.pdf

Förbundet – Lena Gustafsson
Förbundets 1:e vice ordförande Lena Gustafsson, Göteborg, redogör för de nya stadgarna som träder i kraft 1 januari 2022.
Stadgarna beslutades på kongressen och gäller för alla. Avvikelser tillåts inte men kompletteringar kan göras i en arbetsordning. Dessa får inte strida mot förbundets beslutade stadgar. OBS att dagens stadgarna gäller tom 31/12 2021.
Ny struktur: §§ 1-13 Gemensamt för alla. Därefter uppdelning i specifika §§ för föreningar, distrikt och förbundet.

Föreningarna ska ta upp stadgarna på årsmötena, skicka in de nya stadgarna till Skattemyndigheten, Banken och Kommunen i samband med bidragsansökningar.

Stödmedlemskap är enbart digitalt och kan sökas oavsett ålder. Stödmedlemmen har inte rösträtt och kan inte inneha något styrelseuppdrag.

SPF-appen
Hans Ström och Lena Gustafsson informerar om SPF-Appen. 

Rapporter från Föreningarna
Exempel: Gavle har en ny facebooksida, Hille prioritera att umgås, Syrenen mycket friskvård och enkät ut, Ankaret samarbete med Gavle, Ugglan släktforskning och växlande ordförande, Konvaljen ökat antal medlemmar, Österfärnebo bussresa tillsammans med PRO, Tre Lågor utomhusaktiviteter, Furan musikkryss, Rudan vandringar o bokcirkel, Ovansjöbygden är igång med program under hösten.

Sammantaget ser alla fram emot att komma igång med olika aktiviteter.

Avslutning
Mötet avslutas och ordföranden tackar för visat intresse

Vid tangentbordet Margaretha Wedin