Årsstämma 2022

Årsstämman 2022 ägde rum den 25 april i Sandviken.

Protokoll från Årsstämman och  Konstituerande möte - se länkar!

Protokoll
Konstituerande möte