Seniorvarvet Boulognerskogen 1 oktober kl. 13.00 - 16.00