Mörtsjön den 30 maj

Fiske och korvgrillning alt kolbullar vid Mörtsjön!

Vi annonserar alltid i KUXABLADET