Stadgar 2018

Nya stadgar antogs på Årsmötet 8:e februari 2018

Ändringar från 2014-års stagar

Stadgar 2018

§ 4 Möten

Mom.1 Motion ska ha inkommit föreningsstyrelsen senast fyra veckor före årsmötet (tidigare sex veckor)

Mom.6 val av två revisorer och ersättare (tidigare val av revisorer och ersättare)