Programblad 2022 kommer att presenteras efter Årsmötet

Med tanke på rådande situation, så är det svårt att ta fram ett fungerande programblad.

OBS!  Beroende på rådande situation, så kolla Under Aktiviteter / Senaste ändringarna, där vi meddelar om något i programmet har ändrats.

Medlemsträffen den 12:e januari kommer att bli den 9:e februari och Årsmötet flyttas fram till 23: februari.

Dessa förändringar beror på rådande situation i samhället angående restriktionerna för att begränsa Covid19 spridningen.

Länk till program med namn sid 1 o 4

Länk till program 2021 sid 2 o 3