Årsmötet kommer att hållas den 23:e februari 2022 kl. 14

Årsmötet hålls 23:e februari kl. 14 i IOGT-NTO Lokalen i Nybo/Valbo

  • Birgitta Andersson, Kerstin Hallkvist o Helene Åkerlind
  • SPelFinkar och Sångfåglar
  • Mötesdeltagare
  • Mötesdeltagare
  • Birgitta Andersson, Kerstin Hallkvist o Helene Åkerlind
  • SPelFinkar och Sångfåglar
  • Mötesdeltagare
  • Mötesdeltagare

 Årsmötet som var planerat till 9:e februari 2022 kl. 14 kommer att flyttas fram till den 23:e februari kl. 14 att hållas i IOGT-NTO lokalen; Nybo, Bakom Bida LIte.

Möteshandlingar kommer att finnas tillgängliga under januari.

 

Årsmötet 2021 genomfördes den 20:e Oktober kl. 14. Lokal IOGT-NTO Nybo bakom Bida Lite, adress Stenhuggarvägen 4 Valbo.

Möteshandlingar för 2020 års verksamhet

Årsmötesprotokoll 2021

Verksamhetsplan 2020

Balansrapport 2020

Resultatuppföljning sid 1; 2012 till 2020

Resultatuppföljning sid 2 ; 2012 till 2020

Resultatuppföljning sid 3 ; 2012 till 2020

Revisionsberättelse 2020

Verksamhetsplan 2021

Budget 2021

Valberedningens förslag för 2021

 

Möteshandlingar

Verksamhetsberättelse 2020

Bil 1 Balansrapport 2020 

Bil 2 sid 1 Resultatrapport 2020

Bil 2 sid 2 Resultatrapport 2020

Bil 2 sid 3 Resultatrapport 2020

Bil 3 Revisionsrapport 2020

Bil 4 Verksamhetsplan 2021

Bil 5 Budgetförslag 2021

Bil 6 Valberedningens förslag till 2021

Nominera Kandidater till kommande års styrelse.

Kontakta Styrelsen med förslag !

 

Ovan några bilder från Årsmötet 2020, lite att tänka tillbaka på.

Årsmötesprotokollet 2020

Referat från Årsmötet 2020

SPF Seniorerna Tre Lågor Valbo hade årsmöte en 6 februari 2020 på Furugården. Ordförande Carl-Bertil Rydbäck hälsade alla välkomna till årsmötet. Sedan hölls parentation över medlemmar som lämnat oss under året. Ordförande Carl-Bertil tände ett ljus och alla förenades i en tyst minut.

Sångfåglar och SPelFinkar sjöng och spelade " Jag har hört om en stad ovan molnen",

"Där rosor aldrig dör" och "Jag ska gå genom tysta skyar". Birgitta Andersson läste dikten

"Så går min korta dag " av Atle Burman.

Därefter hölls årsmötesförhandlingar. Carl-Bertil Rydbäck valdes till ordförande för ännu ett år, Han talade om nya utmaningar som kommer under året.

Föreningen bjöd på kaffe, the, smörgås och en kaka. Carl-Bertil informerade om olika aktiviteter och May Hägglund informerade om resor.

Dags för lottdragning med fina vinster. Carl-Bertil tackade alla närvarande och årsmötet

avslutades med att alla sjöng "Glöm inte bort dina vänner" ackompanjerat av Ivan Jacobsson på dragspel.

 

Möteshandlingar

 Verksamhetsberättelse 2019

Bilaga 1 Balansräkningen

Bilaga 2 Resultaträkning

Bilaga 3 Revisionsrapport

Bilaga 4 Verksamhetsplan 2020

Bilaga 5 Budgetförslag 2020

Valberedningens förslag

 

Nedanstående handlingar är från förra årsmötet

Verksamhetsberättelse VB 2018

Bilagor 1-3 till VB 2018

Bilagor 4-5 Verksamhetsplan VP 2019

Valberedningens Förslag