Årsmötet 26:e maj 2021 Framskjutet

Det Preliminärt planerade Årsmötet 26:e Maj 2021 kl. 13 på Valbo Hembygdsförenings område är framskjutet

  • Birgitta Andersson, Kerstin Hallkvist o Helene Åkerlind
  • SPelFinkar och Sångfåglar
  • Mötesdeltagare
  • Mötesdeltagare
  • Birgitta Andersson, Kerstin Hallkvist o Helene Åkerlind
  • SPelFinkar och Sångfåglar
  • Mötesdeltagare
  • Mötesdeltagare

Det planerade Årsmötet 26:e Maj kl. 13 på Valbo Hembygdsförenings område är framskjutet. Tacksam om vi hjälps åt att sprida detta.

Utifrån de nya rekomendationerna, som gäller, så har styrelsen beslutat att flytta fram Årsmötet till början av hösten.

Vi har inte för avsikt att genomföra Årsmötet digitalt med tanke på att vi har allt för många medlemmar, som ännu inte är digitalt uppkopplade.

Vi avvaktar vad FolkHälsoMyndigheten (FHM) och Region Gävleborg kommer med för nya rekommendationer till september.

Rekommendationerna från Förbundet

Möteshandlingar

Verksamhetsberättelse 2020

Bil 1 Balansrapport 2020 

Bil 2 sid 1 Resultatrapport 2020

Bil 2 sid 2 Resultatrapport 2020

Bil 2 sid 3 Resultatrapport 2020

Bil 3 Revisionsrapport 2020

Bil 4 Verksamhetsplan 2021

Bil 5 Budgetförslag 2021

Bil 6 Valberedningens förslag till 2021

Nominera Kandidater till kommande års styrelse.

Kontakta Styrelsen med förslag !

 

Ovan några bilder från Årsmötet 2020, lite att tänka tillbaka på.

Årsmötesprotokollet 2020

Referat från Årsmötet 2020

SPF Seniorerna Tre Lågor Valbo hade årsmöte en 6 februari 2020 på Furugården. Ordförande Carl-Bertil Rydbäck hälsade alla välkomna till årsmötet. Sedan hölls parentation över medlemmar som lämnat oss under året. Ordförande Carl-Bertil tände ett ljus och alla förenades i en tyst minut.

Sångfåglar och SPelFinkar sjöng och spelade " Jag har hört om en stad ovan molnen",

"Där rosor aldrig dör" och "Jag ska gå genom tysta skyar". Birgitta Andersson läste dikten

"Så går min korta dag " av Atle Burman.

Därefter hölls årsmötesförhandlingar. Carl-Bertil Rydbäck valdes till ordförande för ännu ett år, Han talade om nya utmaningar som kommer under året.

Föreningen bjöd på kaffe, the, smörgås och en kaka. Carl-Bertil informerade om olika aktiviteter och May Hägglund informerade om resor.

Dags för lottdragning med fina vinster. Carl-Bertil tackade alla närvarande och årsmötet

avslutades med att alla sjöng "Glöm inte bort dina vänner" ackompanjerat av Ivan Jacobsson på dragspel.

 

Möteshandlingar

 Verksamhetsberättelse 2019

Bilaga 1 Balansräkningen

Bilaga 2 Resultaträkning

Bilaga 3 Revisionsrapport

Bilaga 4 Verksamhetsplan 2020

Bilaga 5 Budgetförslag 2020

Valberedningens förslag

 

Nedanstående handlingar är från förra årsmötet

Verksamhetsberättelse VB 2018

Bilagor 1-3 till VB 2018

Bilagor 4-5 Verksamhetsplan VP 2019

Valberedningens Förslag