60 Års Jubileum

SPF Tre Lågor firade 60 Års Jubileum den 25:e maj på Valbo Hembygdsförenings område

  • Välkomstalet av Carl-Bertil
  • Fanans framsida
  • Fanans baksida
  • Välkomstalet av Carl-Bertil
  • Fanans framsida
  • Fanans baksida

60-Års Jubiléet

SPF Seniorerna Tre Lågor Valbo Firade 60-års jubileum på Valbo Hembygdsförenings område den 25 maj. Festen började med mingel i Vretasgården. Sedan förflyttades deltagarna in i Valabogården där Ordföranden Carl-Bertil Rydbäck hälsade alla välkomna till 60-årsjubiléet. Distriktsordföranden Han Ström talade om föreningslivet och bl.a. eldsjälarnas betydelse och tackade särskilt det arbete som Birgitta Andersson, May Hägglund och Carl-Bertil Rydbäck har gjort och fortfarande gör i föreningen och distriktet. Ordföranden för Valbo Hembygdsförening Arne Överlid berättade om gamla Valbo och bl.a. "Valbopappen", en sällsam sten som tittade fram i muren vid en av ingångarna till Valbo Kyrka. Den hade två underbara egenskaper; de kvinnor som smekte eller kysste den släta ytan kunde räkna med att få många barn samt en tämligen smärtfri förlossning. Carl-Bertil berättade lite historik från de gångna åren. Den 10:e april 1959 startade föreningen med namnet Sveriges Folkpensionärers Riksförbund; SFR. 1965 inköptes en fana med initialerna SFR, vilken skulle användas vid årsmöten och begravningar. Den nyinköpta fanan kostade 700:- och invigdes av Förbundsordföranden Viktor Törnberg den 6:e maj 1965. Den finns nu inlämnad till förvaring och omhändertagande av Arkiv Gävleborg, bildkopior visades vid träffen. Birgitta Andersson gjorde en tillbakablick på olika resor föreningen och distriktet erbjudit medlemmarna under åren, bl.a. den första bussresan i föreningen regi gick till Stockholm. Sedan fortsatte festen med dans till sång o musik av Österligan från Söderhamn.