Program

Program för 2021 finns nu att beskåda, med reservation

  • Stadgar 2018

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Gästrikland, SV, har vi nu planerat ett höstprogram för 2021. Se informationen under "mappen" Programblad.

Vi reserverar oss; Med tanke på rådande situation. Om det blir ytterligare restriktioner kommer vi att meddela förändringarna via e-post, annons i lokaltidningarna och här på hemsida,

De förtsatta aktiviteterna kommer att fortsätta bli utomhus. Vi kommer att nyttja Valbo Hembygdsförenings område för de planerade sommar-träffarna, fram till 29:e september