Styrelsen 2020

Nya Styrelsen (Bild på styrelsen kommer att publiceras slutet av mars)

Detta är en uppdaterad lista på 2021-års Styrelse

Listan på Styrelsen finns även i Programmet

Ordförande     Carl-Bertil Rydbäck      rydan.spf@telia.com                    070-4848947

V.Ordförande  May Hägglund             hagglundmay@gmail.com            070-5292428

2:e V. Ordf.     Birgitta Hedblom          birgitta.hedblom@telia.com         070-6945747

Sekreterare     Kerstin Hallkvist          hallqvistk246@gmail.com             076-3059590

Kassör            Carl-Bertil Rydbäck     rydan.spf@telia.com                     19 76 21

Ledamot         Margareta Björklund   margareta.bjorklund@hotmail.com 0702884940