KPR

KPR – Kommunala Pensionärsrådet .

Länk till Möten-kallelse och protokoll

Kommunens pensionärsråd ( KPR ) är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för pensionärernas riksorganisationer inom kommunen.

Rådet är en viktig kanal till de äldre i samhället, vilka i hög grad omfattas av kommunens beslut.
Det kommunala pensionärsrådet verkar inom hela kommunen och knutet till äldreomsorgsnämden.
Kommunen ska i pensionärsrådet samråda och informera om sin verksamhet, planerade förändringar samt resultatet av olika åtgärder som har eller kan få aktualitet för kommunens pensionärer.
KPR är remissorgan i frågor som berör äldre som har eller kan få aktualitet för kommunens pensionärer. KPR har ingen egen beslutanderätt.