Kontakta oss

Birgitta Andersson

Valberedning,Utbildning

Inger Carlberg

Folkhälsa/Friskvård

Olof Dahlstedt

Revisor

May Hägglund

Webbredaktör,Medlemsregisteransvarig CU

Sivert Mellin

Väntjänst

Rolf Nyblom

Revisor

Carl-Bertil Rydbäck

Webbredaktör,Utbildning,Medlemsregisteransvarig CU