Information om nedläggning läget 31:a maj

Läget om nedläggningen den 31:a maj