Framflyttade möten januari

Månadsträffen den 12:e januari kl. 14 flyttas fram till 9:e februari kl 14 och Årsmötet blir den 23:e februari kl. 14. Möteslokal blir IOGT-NTO lokalen.

God fortsättning på 2022

Med anledning av rådande situation och restriktioner i samhället, som bero på Covid19 o Omicron, så har vi i styrelsen beslutat att flytta fram dels Månadsträffen den 12:e januari och vårt Årsmöte. Vi hoppas på att det ska bli bättre möjligheter att genomföra våra möten från och med februari.

Vi vill även upplysa om att Valberedningen med Birgitta Andersson, som sammanhållande har stora svårigheter att få ihop en fungerande styrelse till Årsmötet. Det är även svårigheter att besätta avgående funktionärer till Lotteri, Qi-Gong, Serveringen bl.a. Möjlighet till nomineringar finns genom att kontakta Birgitta Andersson tfn.: 070-363 7074, eller någon i styrelsen.

Månadsträffen den 12:e januari kl. 14 flyttas fram till den 9.e februari kl. 14

Lokal: IOGT-NTO Lokalen i Nybo bakom Bida Lite

Program: SPelFinkarna och Sångfåglarnaframför ett eget framtaget program med sång och musik

Ingen kaffeservering; medtag eget ”Fika”

Kostnad: Gratis inträde för medlemmar och blivande medlemmar.

Utifrån ovanstående kommer Årsmötet att flyttas fram till den 23:e februari kl. 14

Lokal: IOGT-NTO lokalen Nybo bakom Bida Lite

Program: Årsmöte enligt stadgeenliga Årsmöteshandlingar

Ingen kaffeservering ; medtag eget ”Fika”

Välkomna / Styrelsen