Februari 220208

Årsmöte för SPF Seniorerna Tre Lågor blir den 16:e mars kl. 14 på IOGT-NTO lokalen (bakom Bida Lite)

Årsmöteshandlingar kommer att finnas på mötesdagen och finnas tillgängliga senast 2:a mars på Hemsidan.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 16:e februari

Glöm ej att kontakta Valberedningen; Birgitta Andersson, mobil: 070-363 7074 om ni vill nominera någon till Styrelsearbetet eller anda funktioner i Föreningen. Ni kan även kontakta någon i styrelsen.

Välkomna / styrelsen