Nyheter

Ändrade datum för möten

Årsmötet flyttas fram till mars, datum meddelas senare. Medlemsmötet 9:e februari flyttas fram till 23:e februari.

Framflyttade möten januari

Månadsträffen den 12:e januari kl. 14 flyttas fram till 9:e februari kl 14 och Årsmötet blir den 23:e februari kl. 14. Möteslokal blir IOGT-NTO lokalen.